Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504

Kurs Pierwszej Pomocy
metodą e-learningową  (przez internet)

  • A
  • A
  • A

Kontakt

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
    C E N T R U M       K S Z T A Ł C E N I A
                               A G A T
67-200 Głogów, ul. Wiśniowa 26
NIP 693-106-41-52 REGON 390429235

 

 

Masz pytanie? Pytaj! 
Od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00 na pewno zastaniesz mnie pod jednym z tych kontaktów.

komórka: 604 447 504

e-mail: aldas@master.pl (odpowiedź w ciągu 24 godzin)
skype: waldemaraldas

 

Dane potrzebne do przelewu:

Centrum Kształcenia Agat Waldemar Ałdaś
67-200 Głogów, ul. Wiśniowa 26
Bank Zachodni WBK 42 1090 2079 0000 0001 0566 7415

 

Formularz kontaktowy. Wypełnij pola formularza i kliknij przycisk Wyślij.

Formularz kontaktowy

Ochrona danych
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności handlowej. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany).

Zapisz się wstępnie na kurs

Do niczego to nie zobowiązuje

Dostaniesz od nas więcej informacji.

Autorzy kursu

 

Artur Lipowicz

Kierownik szkolenia (koordynator projektu). Posiada 10-cio letni staż jako instruktor pierwszej pomocy. Od 2006 r. naucza pierwszej pomocy w szkołach policealnych. Posiada tytuł „Ratownik” (ukończony kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy). Wiele lat był szefem grup ratowniczych w organizacjach pozarządowych.).

 

 

Daniel Kuligowski

Wykładowca, konsultant. Instruktor pierwszej pomocy z ponad 10-cio letnim stażem instruktorskim. Instruktor Polskiej Rady Resuscytacji oraz instruktor ratownictwa drogowego PZMot. Posiada tytuł „Ratownik” (ukończony kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy).

 

 

Adam Gołuchowski

Konsultant. Instruktor pierwszej pomocy z 5-cio letnim stażem, ratownik medyczny, pracownik pogotowia ratunkowego. Instruktor PCK.

 

 

Nasze szkolenie zatwierdzone jest przez wojewodę śląskiego: